OORZAKEN BLINDHEID EN SLECHTZIENDHEID

Situatie wereldwijd
Iedere 5 seconden wordt er iemand ter wereld blind ...
Elke minuut wordt er een kind blind ...


Volgens de meest recente schatting van de WereldGezondheidsorganisatie (WHO) waren er in 2002 wereldwijd 37 miljoen blinden en 124 miljoen slechtzienden. Hierbij zijn niet meegeteld de 5 miljoen blinden en 135 miljoen slechtzienden door refractie afwijkingen.


Onderstaande grafiek geeft de verdeling van het aantal blinden in de wereld (in miljoenen) in 2002 naar oorzaak.


Cataract, trachoom, onchocerciasis, blindheid bij kinderen, refractie afwijkingen en low vision care zijn relatief gemakkelijk en goedkoop te behandelen of the voorkomen. Samen veroorzaken zij 80% van alle blindheid en slechtziendheid in de wereld. Dit zijn wereldwijd de belangrijkste oorzaken van vermijdbare slechtziendheid en blindheid waar VISION 2020 zich op richt.

Met de toename van het aantal blinden en slechtzienden door glaucoom en diabetische retinopathie hebben een aantal ontwikkelingslanden de aanpak van deze twee ziekten ook in hun VISION 2020 actie plan opgenomen. De intentie van VISION 2020: The Right to Sight is dat elk land zelf zijn prioriteiten voor een nationaal actieplan vaststelt, gebaseerd op de omvang van vermijdbare blindheid door verschillende aandoeningen in het land zelf en de mogelijkheden voor kosteneffectieve interventies.


Meer details over de meest recente schattingen van de WHO zijn te vinden in het artikel:
"Global data on visual impairment in the year 2002"
            


Home  |  Wie zijn wij?  |  Wat doen wij?  |  Oorzaken blindheid  |  Nieuws  |  Partners  |  Publicaties  |  Links  |  Contact  |  Steun ons