PARTNERS


VISION 2020 Netherlands is een nationaal samen- werkingsverband van een groot aantal Nederlandse organisaties die zich bezig houden met oogzorg, oogonderzoek, voorlichting en opleiding, aanmeten van low vision hulpmiddelen, rehabilitatie, thuiszorg en professioneel advies, en patiëntenorganisaties. De activiteiten van VISION 2020 Netherlands worden mogelijk gemaakt door middelen en steun van actieve partnerorganisaties.

Deze participatie maakt het mogelijk dat:

- VISION 2020 Netherlands een verenigd, representatief en neutraal platform kan zijn voor promotie van oogzorg activiteiten en voorlichtingscampagnes

- de partnerorganisaties een betere mogelijkheid hebben om hun opinies en ideeën op een neutrale manier naar buiten te brengen

- er een grotere betrokkenheid is van partnerorganisaties in overleg en beleid

- het gemeenschappelijke doel van de verschillende partnerorganisaties duidelijker naar voren komt

- de effectiviteit en efficiëntie van activiteiten van partnerorganisaties verbeteren door betere samenwerking en coördinatie

- de toegang van VISION 2020 Netherlands tot kennis, expertise en zorg optimaal isDe organisaties die door hun financiële steun het werk van VISION 2020 Netherlands mogelijk maken zijn:

- Stichting voor Ooglijders
- Rotterdamse Vereniging Blindenbelangen
- Stichting Blinden-penning
- Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden
- Algemene Nederlandse Vereniging ter Voorkoming van Blindheid
- Stichting Blindenhulp
- Stichting Lions Werkgroep Blinden / Wilde Ganzen
- Stichting Oogfonds
- Stichting Dioraphte
- Wilde Ganzen
- Hoppenbrouwersfonds
- Stichting Nederlands Oogheelkundig Onderzoek
- 20/20 vision Europe BV


Home  |  Wie zijn wij?  |  Wat doen wij?  |  Oorzaken blindheid  |  Nieuws  |  Partners  |  Publicaties  |  Links  |  Contact  |  Steun ons