WAT DOEN WIJ IN ONTWIKKELINGSLANDEN?


VISION 2020 Netherlands voert zelf geen projecten uit. Dat wordt gedaan door niet-gouvernementele organisaties (NGO's) in Nederland die al vele jaren ervaring hebben met de ondersteuning van oogzorg projecten in ontwikkelingslanden. De meeste organisaties werken samen met locale partner organisaties. Bijna alle ontwikkelingslanden hebben al een VISION 2020 actieplan opgesteld en in de meeste gevallen ondersteunt de Nederlandse NGO bepaalde activiteiten van dat VISION 2020 actieplan. Daarmee voldoen deze projecten goed aan de lokale behoeften.

VISION 2020 Netherlands, de Nederlandse NGO's en de Werkgroep Tropische Oogheelkunde gaan meer samenwerken. Versterking van de samenwerking tussen de Nederlandse NGO's kan er toe leiden dat meerdere NGO's met elkaar aanvullende activiteiten en expertise gaan samenwerken in hetzelfde project en daarmee de effectiviteit van dat project verhogen.


Werkgroep Tropische Oogheelkunde
Deze werkgroep organiseert de tweejaarlijkse cursus tropische oogheelkunde, de praktijkinstructies oogchirurgie, de bijdrage aan de Nederlandse Tropen Cursus op het KIT en halfjaarlijkse thema bijeenkomsten. Daarnaast wil zij de expertise van haar leden ook inzetten voor wetenschappelijke en technische adviezen betreffende oogzorg projecten in ontwikkelingslanden.

Adres Werkgroep Tropische Oogheelkunde: Postbus 207, 3940AE Doorn
Email: tropischeoogheelkunde@gmail.com
Website: http://www.tropischeoogheelkunde.nl


Onder 'Links' staan de meeste Nederlandse NGO's vermeld met projecten in ontwikkelingslanden.
Home  |  Wie zijn wij?  |  Wat doen wij?  |  Oorzaken blindheid  |  Nieuws  |  Partners  |  Publicaties  |  Links  |  Contact  |  Steun ons