WAT DOEN WIJ IN ONTWIKKELINGSLANDEN?


VISION 2020 Netherlands voert zelf geen projecten uit. Dat wordt gedaan door niet-gouvernementele organisaties (NGO's) in Nederland die al vele jaren ervaring hebben met de ondersteuning van oogzorg projecten in ontwikkelingslanden. De meeste organisaties werken samen met locale partner organisaties. Bijna alle ontwikkelingslanden hebben al een VISION 2020 actieplan opgesteld en in de meeste gevallen ondersteunt de Nederlandse NGO bepaalde activiteiten van dat VISION 2020 actieplan. Daarmee voldoen deze projecten goed aan de lokale behoeften.

VISION 2020 Netherlands, de Nederlandse NGO's en de Werkgroep Tropische Oogheelkunde gaan meer samenwerken. Versterking van de samenwerking tussen de Nederlandse NGO's kan er toe leiden dat meerdere NGO's met elkaar aanvullende activiteiten en expertise gaan samenwerken in hetzelfde project en daarmee de effectiviteit van dat project verhogen.

De rol van de Werkgroep Tropische Oogheelkunde wordt uitgebreid. Naast de huidige activiteiten als de tweejaarlijkse cursus tropische oogheelkunde, de praktijkinstructies oogchirurgie en de halfjaarlijkse thema bijeenkomsten, wil zij de expertise van haar leden ook inzetten voor wetenschappelijke en technische adviezen betreffende oogzorg projecten in ontwikkelingslanden.

Adres Werkgroep Tropische Oogheelkunde: Postbus 207, 3940AE Doorn

Onder 'Links' staan de meeste Nederlandse NGO's vermeld met de landen waarin zij actief zijn en de activiteiten die zij ondersteunen.
Home  |  Wie zijn wij?  |  Wat doen wij?  |  Oorzaken blindheid  |  Nieuws  |  Partners  |  Publicaties  |  Links  |  Contact  |  Steun ons