WAT DOEN WIJ IN NEDERLAND?


Persconferentie Nieuwspoort op 13 oktober 2011, World Sight Day
Presentatie van de laatste gegevens over de toename van de vraag naar oogzorg. Ondertekening van intentieverklaring voor meer samenwerking in de oogzorg door betrokken partijen.

Onderzoek naar de ontwikkeling van vraag naar oogzorg tussen 2010 en 2020
Resultaten van dit onderzoek worden op 13 oktober 2011 gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Pilot project voor visus screening van ouderen in zorginstellingen
In een aantal zorginstellingen voor ouderen worden bewoners gescreend. Bij problemen met het zien worden zij via de huisarst doorverwezen naar de opticien/optometrist, de oogarts of naar een expertisecentrum voor slechtzienden. Op dit moment zijn er drie projecten gaande: in Amsterdam en regio Zaanstad, in Maastricht en in de regio Den Bosch. Doel is het ontwikkelen van een effectieve aanpak voor de identificatie van ouderen met een visuele beperking en het verstrekken van de juiste oogheelkundige zorg aan hen.

Ontwikkeling van testkaarten voor visus screening
In 2010 werden speciale testkaarten ontworpen voor visus screening in zorginstellingen en bij ouderen thuis.

Test kaarten voor veraf en dichtbij zien

Test kaarten voor netvliesfunctie en gezichtsveld


Voorlichtingscampagne 'Beter Zien'door gezamenlijke ouderenbonden
VISION 2020 Netherlands heeft, samen met andere organisaties in de oogzorg, meegewerkt aan het ontwikkelen van voorklichtigsmateriaal voor deze landelijke campagne.

Onderzoek naar de omvang van blindheid en slechtziendheid in Nederland
Onderzoek, uitgevoerd in opdracht van ZonMw, Stichting InZicht. Dit rapport geeft gedetaillleerde schattingen van het aantal blinden en slechtzienden in Nederland. Het rekenmodel wordt jaarlijks bijgewerkt om de schattingen zo actueel mogelijk te houden.

Download 'Epidemiologie van visuele beperking en een demografische verkenning'                         

Download rekenmodel 'Epidemiologie van visuele beperking en een demografische verkenning'    


World Sight Day
In 2005, 2006, 2007 en 2008 is een landelijke symposium gorganiseerd over vermijdbare blindheid en slechtziendheid ter gelegenheid van World Sight Day.

Het formuleren van een Nationaal Actieplan tegen Vermijdbare Slechtziendheid en Blindheid.
VISION 2020 Netherlands heeft een Nationaal Actieplan tegen Vermijdbare Slechtziendheid en Blindheid geformuleerd, met een zo breed mogelijk draagvlak onder de organisaties betrokken bij oogzorg in Nederland

Rapport "Vermijdbare Blindheid en Slechtziendheid in Nederland'.            

Begin

Home  |  Wie zijn wij?  |  Wat doen wij?  |  Oorzaken blindheid  |  Nieuws  |  Partners  |  Publicaties  |  Links  |  Contact  |  Steun ons