MISSIE EN STRATEGIE


Onze Missie
Onze missie is om vermijdbare blindheid en slechtziendheid vöör het jaar 2020 te elimineren in Nederland en, waar mogelijk, in ontwikkelingslanden.


Onze Strategie
Het aantal mensen met vermijdbare blindheid en slechtziendheid in Nederland kan alleen verminderd worden door een optimale inzet en samenwerking van de overheid, de verschillende beroepsgroepen, belangenverenigingen en zorgorganisaties in de oogzorgsector, de zorgverzekeraars en de gemeenschap.


Strategie 1
Onderzoek en publicaties om de omvang en oorzaken van blindheid en slechtziendheid in Nederland en in ontwikkelingslanden in kaart te brengen. Bewustwording van de problematiek van vermijdbare blindheid en slechtziendheid in Nederland en in ontwikkelingslanden


Strategie 2
Bevorderen van coördinatie en samenwerking in de oogzorg in Nederland en in vanuit Nederland gesteunde projecten in ontwikkelingslanden, om daarmee de efficiëntie en effectiviteit van oogzorg te verhogen.


Strategie 3
Het initiëren, stimuleren en coördineren van van voorlichting, preventie, tijdige interventie en visuele rehabilitatie, teneinde vermijdbare blindheid en slechtziendheid te voorkomen.


Voor meer details, zie het rapport "Vermijdbare Blindheid en Slechtziendheid in Nederland'.    


Home  |  Wie zijn wij?  |  Wat doen wij?  |  Oorzaken blindheid  |  Nieuws  |  Partners  |  Publicaties  |  Links  |  Contact  |  Steun ons