ACHTERGROND


De aanleiding voor het opzetten van VISION 2020: The Right to Sight was de sterke stijging van het aantal blinden wereldwijd in de jaren 80 en 90. Door de vergrijzing, die nu ook in ontwikkelingslanden optreedt, zou deze toename in het begin van deze eeuw nog veel sneller verlopen.
Volgens de meest recente schatting van de WHO waren er in 2002 wereldwijd 37 miljoen blinden en 124 miljoen slechtzienden. 90% van alle blinden in de wereld leven in ontwikkelingslanden.
Het goede nieuws is dat bij meer dan 80% van al deze blinden hun handicap op een goedekope en effectieve manier behandeld of voorkomen kan worden.

Tijdens de 56e World Health Assembly in mei 2003 werd een VISION 2020 resolutie aangenomen, waarin alle lidstaten van de WHO besloten hebben een nationaal VISION 2020 actieplan op te stellen en uit te voeren. Ook Nederland heeft deze resolutie ondertekend.

De stichting VISION 2020 Netherlands is in maart 2003 opgericht als onderdeel van dit wereldwijde initiatief.

Hoewel Nederland een rijk land is met een goede gezondheidszorg komt ook hier vermijdbare blindheid en slechtziendheid voor. Van de naar schatting 320.000 mensen met een visuele beperking is dit bij 180.000 van hen op een eenvoudige wijze te behandelen of te voorkomen.


Voor meer details, zie het WHO rapport 'VISION 2020 - The Right to Sight'    

Resolutie World Health Assembly 2003    

Home  |  Wie zijn wij?  |  Wat doen wij?  |  Oorzaken blindheid  |  Nieuws  |  Partners  |  Publicaties  |  Links  |  Contact  |  Steun ons