Samen werken aan het voorkomen van vermijdbare blindheid en slechtziendheid

Welkom bij VISION 2020 Netherlands,

Nederlandse afdeling van VISION 2020: The Right to Sight


Jaarwisseling 2019-2020
Dit jaar is €77 miljoen aan vuurwerk besteed. Maar het aantal ongelukken bereikte ook een recordhoogte: 1300 slachtoffers waaronder 2 doden en tientallen zwaargewonden, meer slachtoffers op eerste hulp waaronder veel kinderen, oorlogstoestanden in vele steden en dorpen, meer incidenten waarbij politie en brandweer werden bekogeld met stenen en vuurwerk, teminste €15 miljoen schade, waaronder een afgebrande historische molen. En dat alles om een 'traditie' in stand te houden.
Burgemeester Bruls van Nijmegen (CDA) zei heel terecht in Nieuwsuur: "Als we weten dat een evenement zoveel inzet van politie en brandweer vereist en tot zo veel schade leidt, dan is er geen enkele burgemeester die daar een vergunning voor afgeeft." Nieuwsuur 2 januari 2020

Het is hoog tijd dat dit kabinet haar verantwoordelijkheid neemt en het afsteken van consumentenvuurwerk geheel verbiedt. De bevolking is het ondertussen meer dan zat. Peilingen laten zien dat op dit moment meer dan 69% van de Nederlanders voor een verbod op consumentenvuurwerk is. Het aantal ondertekenaars van het Nationaal Vuurweerkmanifest en de online petitie is direct na de jaarwiseling met 50.000 gestegen to meer dan 250.000, op 17 januari waren het er al meer dan 650.000!

27-01-2020 - Trouw: "vuurwerkverbod werkt alleen als je al het vuurwerk verbiedt."

10-01-2020 - AD: "Deze VVD'er strijdt al jaren voor vuurwerkverbod"

11-01-2020 - Persbericht NOG: "Oogletsel door vuurwerk bij 168 mensen"

NOS.nl: Vuurwerkgewonden in Den Bosch zwaar verminkt; oog kwijt en botbreuken

NOS.nl: Politie vraagt (weer) om vuurwerkverbod, maar coalitie ziet er geen heil in

NOS.nl: Verdubbeling aantal slachtoffers Oogziekenhuis R'dam: 'een horrornacht'

NOS.nl: Meer vuurwerkslachtoffers rond jaarwisseling dan vorig jaar

Weiligheid.nl: Wederom veel ernstige vuurwerkongevallen tijdens de jaarwisseling

NOS.nl: Remkes wil handhaafbaar vuurwerkverbod

NOS.nl: Rouwstoet bekogeld met vuurwerk

Onderteken hier het Vuurwerkmanifest en spreek u uit voor een verbod op consumentenvuurwerk
Op 4 januari hadden 250.000 mensen en organisaties het Vuurwerkmanifest ondertekend, op 11 januari was dat al gestegen tot meer dan 500.000!
Laat ook uw stem gelden en help mee oud-en-nieuw weer een gezellig feest te maken zonder gewonden, branden en vernielingen.
Op dit moment is meer dan 69% van de Nederlanders voor een verbod op consumentenvuurwerk.Prinses Margriet ervaart 'hand-onder-hand' methode tijdens werkbezoek
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden bracht ter gelegenheid van World Sight Day op donderdag 10 oktober een werkbezoek aan het oogonderzoeks- en behandelprogramma van Bartiméus voor mensen met een verstandelijke beperking bij 's Heeren Loo in Ermelo. Prinses Margriet is beschermvrouwe van VISION 2020 Netherlands.

Bartiméus heeft bijzondere expertise in zowel diagnostiek als begeleiding van mensen met een visuele èn verstandelijke beperking. Vanuit deze expertise ontstond een mooie samenwerking met 's Heeren Loo. De samenwerking is gebaseerd op de aanbevelingen uit de nieuwe Richtlijn Visuele beperkingen bij mensen met een verstandelijke beperking.

lees meer...


Fotograaf Anko StoffelsPublicatie over oogscreening ouderen door verpleegkundigen van Buurtzorg...
Den Haag, 3 december 2018 - H.K.H. Prinses Margriet heeft in haar hoedanigheid van Beschermvrouwe van VISION 2020 Netherlands dinsdagmiddag in Den Haag aan minister Bruno Bruins van Medische Zorg een wetenschappelijke publicatie overhandigd waaruit blijkt dat 1:5 patiënten bij wie een Buurtzorg wijkverpleegkundige een korte oogscreening afnam een oogaandoening heeft die vaak te verhelpen is met een nieuwe bril of staaroperatie. De resultaten van dit onderzoek zijn belangrijk omdat dankzij de simpele oogtest de valkans van thuiswonende senioren en de kans op depressiviteit structureel wordt verkleind. Senioren kunnen op deze wijze langer zelfstandig thuis blijven wonen. Het onderzoek naar vermijdbare slechtziendheid onder thuiswonende ouderen werd door teams van Buurtzorg verpleegkundigen uitgevoerd. De onderzoekers zijn opgetogen over de resultaten en pleiten bij VWS voor een landelijk vervolgonderzoek.

Artikel "Reducing avoidable visual impairment in elderly home healthcare patients by basic ophthalmologic screening".

Personen foto overhandiging:
H.K.H. Prinses Margriet (beschermvrouwe WHO projectgroep VISION 2020 Netherlands)
Minister Bruno Bruins van Medische Zorg
Dr. Ruth van Nispen (VUmc)
Prof.dr Jan Keunen (voorzitter WHO projectgroep VISION 2020 Netherlands)

lees meer...Soft kabinetsbesluit Oud en Nieuw schaadt veiligheid burger
"Tegen alle adviezen in houdt dit kabinet vast aan de onveiligste publieke gebeurtenis van het jaar", betogen Jan Keunen en Tjeerd de Faber.

de Volkskrant, 20 juni 2018Vuurwerkdebat uitgesteld!
"Het is uitermate onverstandig om het vuurwerkdebat nog verder uit te stellen", betogen Tjeerd de Faber en Jan Keunen.

Trouw, 7 april 2018PERSBERICHT Vuurwerk
179 blinde ogen in tien jaar tijd
11 blinde ogen door vuurwerk deze jaarwisseling
Nijmegen, 23 maart 2018 - Tijdens de afgelopen jaarwisseling hebben 120 mensen oogletsel aan één of beide ogen door vuurwerk opgelopen. 40% van alle slachtoffers is geraakt door vuurwerk dat door iemand anders is afgestoken. In 38% van alle letsels is er sprake van blijvend letsel en 11 mensen zijn blind geworden aan één oog. Deze jaarwisseling is voor de tiende keer het totale aantal door vuurwerk veroorzaakte oogletsels door het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG), de beroepsvereniging van de Nederlandse oogartsen, geregistreerd. Dit jaar hebben minder mensen oogletsel door vuurwerk opgelopen dan voorgaande jaarwisseling. Het lijkt erop dat dit komt door de voortdurende campagne van de oogartsen in samenwerking met een steeds groter wordende groep van organisaties en particulieren en daarnaast ook door de slechte weersomstandigheden tijdens de afgelopen jaarwisseling. Alhoewel er dit jaar minder mensen oogletsel door vuurwerk hebben opgelopen dan voorgaande jaarwisseling, zijn de oogartsen nog steeds van mening dat vuurwerk afgestoken door consumenten verboden moet worden. De nieuwe cijfers zijn vandaag tijdens het jaarlijkse congres van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap bekendgemaakt.

"In totaal zijn er de afgelopen tien jaar 179 ogen blind door vuurwerk geworden en 74 compleet verwijderd. Het leed dat daarmee voor deze mensen zelf, maar ook voor de mensen om hen heen is veroorzaakt, kunnen we nooit meer wegnemen. Vuurwerk in handen van de consument blijft te risicovol", aldus Tjeerd de Faber, oogarts in Het Oogziekenhuis Rotterdam en vuurwerkwoordvoerder van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap.

Overzicht oogletsels door vuurwerk


Vuurwerk te onveilig om afgestoken te worden door de burger
In 2009 hebben de Nederlandse oogartsen de motie aangenomen dat zij het afsteken van vuurwerk door consumenten te risicovol en onveilig vinden. Als alternatief geven de oogartsen het advies om openbare vuurwerkshows door de lokale gemeentelijke overheden en ondernemers te laten organiseren en afgestoken door vuurwerkprofessionals. Gezien de aantallen slachtoffers door vuurwerk ondanks de halvering van de gedoogtijd, zijn alle oogartsen in Nederland van mening dat het gedogen van consumentenvuurwerk niet verantwoord is.

Vuurwerkmanifest
In 2014 zijn de oogartsen gestart met het vuurwerkmanifest. Het vuurwerkmanifest kan nog steeds ondertekend worden en blijft online staan tot het consumentenvuurwerkverbod doorgevoerd is: www.vuurwerkmanifest.nl
Vuurwerk...
30 december 2017:
De publieke weerstand tegen de overlast en de gewonden die jaarlijks door vuurwerk veroorzaakt worden neemt alsmaar toe. Op 1 december 2017 publiceerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid hun onderzoek en adviseerde de verkoop van vuurpijlen en knalvuurwerk te verbieden. Siervuurwerk mag van de Raad wel verkocht worden. Uit studies blijkt echter dat ook siervuurwerk voor ernstig letsel zorgt. Bovendien is een verbod op alleen vuurpijlen en knalvuurwerk niet te handhaven door de politie. Het landelijk vuurwerkmanifest (www.vuurwerkmanifest.nl), inmiddels getekend door 1180 landelijke organisaties en 51.500 particulieren, blijft daarom bij het advies om consumentenvuurwerk te verbieden in ruil voor professionele vuurwerkshows.

Trouw, 30 december 2017

Advertentie in Financieel Dagblad 30 december 2017

"Veel meer ondertekenaars vuurwerkmanifest" (De Telegraaf, 29 december 2017)

Lees het artikel in Trouw van 16 december 2017

Advies Onderzoeksraad voor Veiligheid

Video veiligheidsrisico's jaarwisseling

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen

Column Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen
Prinses Margriet opent congres VISION 2017
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden, beschermvrouwe van VISION 2020 Netherlands, opent maandagochtend 26 juni het internationale VISION 2017 congres in The World Forum in Den Haag. Het thema van het congres is 'Low vision rehabilitation, a global right'.

Nieuwsbericht op site Koninklijk Huis

Toespraak van Prinses Margriet

VISION 2017 congresVuurwerk...
25 januari 2017:
De meeste meldingen van oogletsel door vuurwerk tijdens de jaarwisseling 2015-2016 zijn inmiddels verwerkt. De huidige stand is 19 blinde ogen, waarvan 5 ogen verwijderd moesten worden. Dit is een forse stijging ten opzichte van de dalende trend van de voorafgaande jaren. Wij blijven daarom pleiten voor een verbod op consumentenvuurwerk.

NOS website, 25 januari 2017

De Telegraaf, 25 januari 2017

AD, 25 januari 2017


4 januari 2017:
Inmiddels zijn de kruitdampen weer opgetrokken. Onderzoek van het kenniscentrum VeiligheidNL en de NOS geeft aan dat dit jaar het aantal amputaties is afgenomen, maar het aantal patiënten met oogletsel gestegen is. Het aantal omstanders met oogletsel steeg van 45% naar 60%.

Het NOS journaal van dinsdag 3 januari

Rapport VeiligheidNL

Volkskrant 4 januari 2017: 'Vuurwerkverbod is taboe op het binnenhof'


Op initiatief van VISION 2020 Netherlands en het Nederlandse Rode Kruis is een video gemaakt met als thema: wat te doen bij oogletsel door vuurwerk. Daarbij is door beide organisaties het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap ingeschakeld. We kunnen wel al vaststellen dat de voorlichtingsvideo 'Kruit Moet Eruit', over hoe te handelen bij vuurwerkletsel, uitgebreid in de media is geweest. Oogarts Tjeerd de Faber meldde dat in het Oogziekenhuis Rotterdam van de 15 vuurwerk slachtoffers er 4 al gespoeld hadden naar aanleiding van het spotje van het Rode Kruis. Hieronder een selectie uit de media over de V2020-Rode Kruis video:

RTL Nieuws

De Telegraaf

Medisch Contact

Nieuws NL

RTV Rijnmond

Twitterbericht Frank Herfst

Eindhovens Dagblad

Brabants Dagblad

Haarlems Dagblad30 december 2016:
Het bestelde vuurwerk kan vanaf vandaag opgehaald worden en de eerste knallen zijn al weer te horen. De uitgaven lijken dit jaar opnieuw hoger te worden. Dit jaar heeft de politie al meer illegaal vuurwerk in beslag genomen als in voorafgaande jaren. Ook de artsen en verpleegkundigen van de afdelingen spoedeisende hulp bereiden zich weer voor op drukke dagen. Binnenkort zullen zij opnieuw zien dat voor veel, vaak jonge mensen, het 'feestelijk uitluiden' van het oude jaar uitloopt op een dramatisch begin van het nieuwe jaar. Voor honderden mensen zijn de kleuren van het vuurwerk vaak het laatste wat zij met dat oog gezien hebben. Als je zo graag op oudejaarsavond naar buiten gaat om vuurwerk af te steken, zet dan een vuurwerkbril op. Zet ook een vuurwerkbril op als je alleen gaat kijken, want de helft van alle vuurwerkslachtoffers zijn toeschouwers. En mocht zich toch een ongeluk voordoen, bekijk dan op de onderstaande video wat je dan direct kunt doen.

Video 'Eerste hulp bij vuurwerkletsel'

Video 'Oogarts Prof. Jan Keunen over vuurwerkbril'

NRC 29 december: "Opiniestuk vuurwerk" (geschreven door VISION 2020 Netherlands, het NOG en de Stichting Maatschappij en Veiligheid)

NRC 29 december: "Kwart getest vuurwerk is onveilig"

NRC 29 december: "Is er steun voor een vuurwerkverbod?"

Vlogger Nesim Najih over vuurwerk

Zorgverzekeraar Achmea ondertekent het vuurwerkmanifest voor een verbod op consumentenvuurwerk

De Stichting Maatschappij en Veiligheid: 'Onze vuurwerktraditie ter discussie'

Onderteken ook het vuurwerkmanifest voor een verbod op consumentenvuurwerk
Alles is gezondheid...
het Nationaal Programma Preventie waarin partijen afspraken maken en gezamenlijk acties ondernemen die een beweging op gang brengen. Een beweging die leidt tot een gezonder en vitaler Nederland.

lees meer...


VISION 2017 Congres, Den Haag
Van 25 tot 29 juni 2017 wordt het 12e International Low Vision Research and Rehabilitation (ISLRR) congres gehouden in Den Haag. Het thema van dit congres is "Low vision rehabilitation, a global right".

lees meer...


Buurtzorg gaat cliënten screenen op visusbeperking
Buurtzorg is een project begonnen waarbij zij het gezichtsvermogen van hun cliënten screenen. Het doel is hiermee de prevalentie van oogheelkundige problematiek en de effectiviteit van het screenen op oogheelkundige klachten bij zelfstandig wonende ouderen te onderzoeken.

lees meer...


Internationale steun voor verbod op consumentenvuurwerk
Op initiatief van het Nederlands Oogheelkundig Genootschap (NOG) en VISION 2020 Netherlands heeft de International Council of Ophthalmology (ICO) een standpuntnota uitgegeven waarin zij zich uitspreekt voor een verbod op consumentenvuurwerk. De ICO roept al haar ledenverenigingen op in hun landen te pleiten voor wetgeving om consumentenvuurwerk te verbieden. Deze nota wordt ook gesteund door de International Agency for Prevention of Blindness (IAPB).

Onderteken ook het vuurwerkmanifest voor een verbod op consumentenvuurwerk

Manifest Verbod op Consumentenvuurwerk

lees meer...


Oogscreening op maat voor diabeten
Werkbezoek H.K.H. Prinses Margriet aan Diabetescentrum te Hoorn
Met een nieuwe en eenvoudige methode is het voortaan mogelijk de controle van de ogen van mensen met suikerziekte op maat aan te bieden en tegelijkertijd het aantal bezoeken te halveren, met behoud van veiligheid voor de patiënt. Deze verbeterde oogscreening is door het Diabetes Zorgsysteem West-Friesland in samenwerking met het onderzoekcentrum van VUmc in Hoorn getest met goede resultaten. Hierdoor kan onnodige blindheid door suikerziekte in het netvlies in Nederland op een veilige manier verminderd worden. Dit is goed nieuws voor de 1 miljoen personen met suikerziekte in ons land.

lees meer...


Manifest op verbod consumentenvuurwerk ondertekend
Op 30 april hebben negen organisaties een manifest ondertekend dat zich uitspreekt voor een verbod op consumentenvuurwerk. Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland, het Oogziekenhuis Rotterdam, het Oogzorgnetwerk, VISION 2020 Netherlands, Optometristen Vereniging Nederland, Nederlandse Vereniging van Orthoptisten, Koninklijke Visio en Stichting Aangepast Lezen vragen met dit manifest de aandacht voor de gevaren en gevolgen van consumentenvuurwerk.

lees meer...


Tien tips voor gezonde ogen
Op woensdag 26 maart is tijdens de jaarvergadering van de Nederlandse oogartsen een nieuwe folder met tien tips voor gezonde ogen gepresenteerd. Door deze tips weten mensen wat ze zelf kunnen doen om hun ogen gezond te houden.

lees meer...


'Vraag naar oogzorg verdrievoudigd in de komende tien jaar'
De vraag naar oogzorg stijgt de komende jaren in Nederland zo'n 3 maal. Belangrijkste oorzaken zijn nieuwe behandelmogelijkheden, de toename van diabetes en de vergrijzing. Dat vereist een verhoging van de capaciteit in de oogzorg en een taakherschikking tussen de verschillende beroepsgroepen.

Lees meer...


Unieke samenwerking in de oogzorg
De intentieverklaring die op World Sight Day 2011 ondertekend is door de beroepsorganisaties in de oogzorg, huisartsen, patiënten- en ouderenorganisaties beoogt een stimulans te geven aan alle oogzorgverleners om meer lokale samenwerkingsverbanden op te gaan zetten. Hiermee kunnen we de capaciteit in de oogzorg verhogen, de toegang tot oogzorg makkelijker maken en er tegelijkertijd voor zorgen dat de kwaliteit optimaal blijft. Ervaring leert dat door deze taakherschikking de kosten van de oogzorg aanzienlijk gereduceerd kunnen worden. Daarmee wordt het mogelijk een hoger aantal behandelingen te verrichten terwijl de totale zorgkosten gelijk blijven.

Lees meer...

Home  |  Wie zijn wij?  |  Wat doen wij?  |  Oorzaken blindheid  |  Nieuws  |  Partners  |  Publicaties  |  Links  |  Contact  |  Steun ons